НАЦІОНАЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РАЙОНУВАННЯ В УСРР–УРСР 1920–1930 рр.

dc.contributor.authorМовчан, А. Ю.
dc.date.accessioned2024-02-24T11:56:05Z
dc.date.available2024-02-24T11:56:05Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ роботі досліджується проведення національного адміністративнотериторіального будівництва в УСРР-УРСР у міжвоєнний період. У роботі з’ясовано причини, що спонукали партійно-державне керівництво запровадити у рамках політики коренізації створення національних адміністративно-територіальних одиниць; проаналізовано практичний досвід виділення національних районів та сільських рад; досліджено зміст діяльності органів їх управління; розкрито чинники, що привели до реформування та ліквідації цих національних адміністративно-територіальних утворень. The work examines the implementation of national administrative-territorial construction in the USSR in the interwar period. The paper clarifies the reasons that prompted the party-state leadership to introduce the creation of national administrative-territorial units as part of the indigenization policy; the practical experience of the allocation of national districts and village councils was analyzed; the content of the activities of their management bodies was investigated; the factors that led to the reformation and liquidation of these national administrative-territorial entities are revealed.
dc.identifier.citationМовчан А. Ю. Національне адміністративно-територіальне районування в УСРР–УРСР 1920–1930 рр. : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / А. Ю. Мовчан ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2024. – 80 с. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14094
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectетнічна меншина
dc.subjectетнополітика
dc.subjectнаціональна адміністративно-територіальна одиниця
dc.subjectрадянізація
dc.subjectрайон
dc.subjectсільська рада
dc.subjectethnic minority
dc.subjectethnopolitics
dc.subjectnational administrative-territorial unit
dc.subjectsovietization
dc.subjectdistrict
dc.subjectvillage council
dc.titleНАЦІОНАЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РАЙОНУВАННЯ В УСРР–УРСР 1920–1930 рр.
dc.title.alternativeNational administrative-territorial district in the USSR 1920–1930
dc.typeOther
Файли
Колекції