СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ І МАТЕРІВ (1919 р. – 20-ті рр. ХХ ст.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розкриваються передумови становлення державної системи соціального забезпечення дітей і матерів (високий рівень дитячої смертності і захворюваності, соціальна незахищеність жінок і дітей). Окреслено напрями державного соціального забезпечення дітей і матерів, а саме: розвиток мережі закладів охорони материнства й дитинства; надання матеріальної допомоги; просвіта і працевлаштування матерів; лікування та профілактика захворювань. The author has revealed the prerequisites for formation of the state system of social security for children and mothers. They were the high level of child mortality and morbidity, social insecurity of women and children. The directions of the state social security for children and mothers have been outlined. They were the development of network of institutions for protection of motherhood and childhood, providing financial assistance, education and employment of mothers, treatment and disease prevention.
Опис
Ключові слова
державна система соціального забезпечення, охорона материнства і дитинства, передумови, напрями, state system of social security, protection of motherhood and childhood, prerequisites, directions
Цитування
Лаврушина Н. М. Становлення державної системи соціального забезпечення дітей і матерів (1919 р. – 20-ті рр. ХХ ст.) / Н. М. Лаврушина // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 45–48.