Становлення інклюзивної освіти в англомовних країнах (Великобританія, Канада, США)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Сьогодні Україна робить перші спроби впровадження освіти, яка б дозволяла людям з особливим освітніми потребами навчатися без обмежень поряд із однолітками, які типово розвиваються. Щоб зменшити кількість помилок на шляху до інклюзії, необхідно звернутися до історії включення дітей з порушенням психофізичного розвитку у країнах, що мають багаторічний успішний досвід роботи з такими дітьми у загальноосвітніх навчальних закладах. Тому у статті розглядається передовий досвід роботи з дітьми з особливими потребами у таких країнах, як: Великобританія, Канада та США. Мета статті - висвітлити основні етапи становлення інклюзивної освіти в англомовних країнах, а також розглянути та проаналізувати основні підходи, що вплинули на сучасне включення дитини з розладом спектру аутизму до загальноосвітнього середовища. Для вирішення поставленої мети були використані загальнонаукові методи, такі як аналіз, синтез, систематизація наукових джерел; а також історико-педагогічні методи: ретроспективний та структурнохронологічний аналіз. У статті аналізуються питання становлення інклюзивної освіти у Великобританії, Канаді, США на прикладі дітей з розладом спектру аутизму. На основі першоджерел виділено три етапи становлення інклюзивної освіти в другій половині ХХ століття: сегрегація, інтеграція та інклюзія. Розглянуто та проаналізовано основні ідеї та підходи, які значно вплинули на розуміння причин розладу та способи інтеграції дитини з аутизмом, а саме: психоаналіз та біхевіоральна терапія (прикладний аналіз поведінки). Також у статті були виділені основні стратегії та методи включення такої дитини до загальноосвітніх класів, які були успішно впроваджені у зарубіжних країнах. Today Ukraine is making first attempts to implement education that allows people with special needs to study together with their normally developed peers. To reduce the number of mistakes on the way to inclusion in our country, it is necessary to study the history of integration of children with psychophysical impairments in the countries which have many years of successful work with such children in general education institutions. Therefore this article focuses on the invaluable practical experience of working with children with special needs in such countries as the United Kingdom, Canada and the United States of America. The purpose of the article is to highlight the stages of development of inclusive education in these three countries and describe the main approaches and methods that gave opportunity to children with autism spectrum disorder to be integrated into the general educational environment. To achieve the goal we used such general scientific methods as analysis, synthesis, systematization of scientific sources; and also historical and pedagogical methods - retrospective and structural-chronological analysis. In this article we analyzed the development of inclusive education of children with autism spectrum disorder in Great Britain, Canada, the USA. We have carried out the analysis of the most important legal documents of the second half of the XXth century to describe the genesis of inclusion of children with disabilities. In addition, having studied relevant sources we highlighted three main stages in giving education to children with special needs: segregation (separation from education), integration (education in special schools) and inclusion (education with normally developed children). Lastly, we have pointed out two main theories - psychoanalysis and behavioral therapy (applied behavior analysis), which significantly influenced the understanding of this disorder and its causes. Behavior therapy suggested the ways of integrating children with autism in general education classes, some of them, that have been successfully used in these three foreign countries, are described in the article.
Опис
Ключові слова
сегрегація, інтеграція, інклюзія, розлад спектру аутизму, досвід, англомовні країни, психоаналітичний підхід, біхевіоральна терапія, segregation, integration, inclusion, autism spectrum disorder, Western experience, psychoanalytic approach, behavioral therapy, englishspeaking countries
Цитування
Псарьова М. Д. Становлення інклюзивної освіти в англомовних країнах (Великобританія, Канада, США) / М. Д. Псарьова // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2019. – Вип. 46. – С. 131–142.