Evaluation of the professional teaching competence: chinese experience

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Анотація
The article describes the rules and procedures for hiring and evaluating the professional competence of teachers on the example of China, where there is a system for evaluating the professional competence of teachers. Стаття описує правила та процедури прийняття на роботу та оцінки професійна компетентність викладачів на прикладі Китаю, де існує система для оцінювання професійної компетентності вчителів. Статья описывает правила и процедуры принятия на работу и оценки профессиональной компетентности преподавателей на примере Китая, где существует система для оценки профессиональной компетентности учителей.
Опис
Ключові слова
teachers’ professional competence;, Chinese evaluation experience, quality of general education, tests on pedagogy, tests onteaching methods, професійна компетентність вчителів, досвід китайського оцінювання, якість загальної освіти, тести з педагогіки, тести з методики викладання, профессиональная компетентность учителей, Китайский опыт оценивания, качество общего образования, тесты по методике обучения, тесты по педагогике
Цитування
Evaluation of the professional teaching competence: chinese experience / О. Zhernovnykova, О. Kovalenko, О. Mkrtichian, L. Zelenska // Journal of Education, Health and Sport. – 2020. – № 10(3). – Р. 199-207.