Поетика піктопоезії П. Елюара (збірка “Les Mains libres”)

dc.contributor.authorІвлєва Ю. О.
dc.date.accessioned2022-12-30T11:28:14Z
dc.date.available2022-12-30T11:28:14Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractНаукова новизна дисертації зумовлена тим, що робота являє собою перший у вітчизняному літературознавстві досвід комплексного дослідження специфіки “піктопоезії” як феномену сюрреалістичного поетичного мистецтва на прикладі збірки П. Елюара та Мана Рея “Les Mains libres” та є внеском у розробку класифікації жанрів сюрреалізму. У роботі виявлено форми використання П. Елюаром особливого принципу організації простору літературного твору, де “текстом” стають і графічні реалії. Вивчення вербальних і невербальних компонентів піктопоетичних текстів збірки в їх складній взаємодії демонструє логіку побудови творів сюрреалізму. Окрім цього, накладання одне на одного двох кодів – поетичного та графічного – разом із концептом відсутності домінування жодного з них та вільною творчістю кожного зі співавторів збірки – породили унікальну форму інтермедіальності, яка ще не має назви. У цьому дослідженні пропонуємо термін “дуовірш” та таке його визначення: це нова форма екфрасису, яка передбачає не цитування в тексті одного медіа текстів інших медіа, а одномоментне цитування творами одне одного, тобто їх взаємозв’язок, діалог. Практичне значення роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть мати вагомий вплив на вивчення поетичних практик сюрреалістів, а також на уточнення наявних на сьогодні знань істориків та теоретиків літератури про жанрові зміни в літературі ХХ ст. та утворення нових форм мистецтва, які розвиваються, трансформуються й у практиках сучасних митців. Результати дослідження також можуть бути використані під час підготовки спеціальних курсів з французької літератури та культури першої половини ХХ ст. (зокрема, з творчості П. Елюара), курсів з теорії та історії літератури, стануть у пригоді під час написання магістерських, бакалаврських та курсових робіт, навчальних і методичних посібників тощо. The scientific novelty of the dissertation is due to the fact that it is the first experience of a comprehensive study of the specifics of “picto-poetry” as a phenomenon of surreal poetic art on the example of the anthology of P. Eluard and Man Ray “Free Hands” and it allows to do a contribution to the classification of surrealist genres. The paper reveals forms of P. Eluard's use of a special principle of organization of the space in literary work, where graphic realities also become “text”. The study of verbal and nonverbal components of pictopoetic texts of the anthology in their complex interaction demonstrates the logic of constructing the structure of works of surrealism. The practical significance of the work is that the results of the dissertation can have a significant impact on the study of poetic practices of surrealists of the twentieth century and the formation of new art forms that continue to develop and transform in the practices of contemporary artists. The results of the study can also be used in the preparation of special courses in French literature and culture of the first half of the twentieth century (in particular, of P. Eluard), as well as courses in theory and history of literature. The obtained results will be useful for writing master's, bachelor's and course works, teaching and methodical manuals, etc.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationІвлєва Ю. О. Поетика піктопоезії П. Елюара (збірка “Les Mains libres”) : дис. ... д-ра філософії : 035 – філологія / Ю. О. Івлєва ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – 213 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9522
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectПоль Елюарuk_UA.UTF-8
dc.subjectМан Рейuk_UA.UTF-8
dc.subject“Les Mains libres”uk_UA.UTF-8
dc.subjectсюрреалізмuk_UA.UTF-8
dc.subjectжанрова система поезії сюрреалізмуuk_UA.UTF-8
dc.subject“піктопоезія”uk_UA.UTF-8
dc.subjectpicto-poésieuk_UA.UTF-8
dc.subjectсинтез мистецтвuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтермедіальністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectдіалог художниківuk_UA.UTF-8
dc.subjectкомпозиція “у чотири руки”uk_UA.UTF-8
dc.subjectPaul Eluarduk_UA.UTF-8
dc.subjectMan Rayuk_UA.UTF-8
dc.subjectsurrealismuk_UA.UTF-8
dc.subjectgenre system of poetry of surrealismuk_UA.UTF-8
dc.subject“picto-poetry”uk_UA.UTF-8
dc.subjectsynthesis of artsuk_UA.UTF-8
dc.subjectintermedialityuk_UA.UTF-8
dc.subjectdialogue of artistsuk_UA.UTF-8
dc.subjectcollection “in four hands”uk_UA.UTF-8
dc.titleПоетика піктопоезії П. Елюара (збірка “Les Mains libres”)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePaul Eluard picto-poetry poetics (the anthology “Free Hands”)uk_UA.UTF-8
dc.typeThesisuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
diss_Ivlieva_2.pdf
Розмір:
2.52 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Колекції