Перший директор Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського В. С. Чишко: життєвий та науковий шлях

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У доповіді подані головні віхи життєвого та наукового шляху першого директора Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського В. С. Чишка, показано його видатна роль у розбудові інституту та у розвитку нової спеціальної історичної дисципліни історична біографістика. The report presents the main milestones of the life and scientific path of the first director of the Institute of Biographical Research of the Vernadsky National Library of Ukraine V. S. Chyshko, shows his outstanding role in the development of the institute and in the development of a new special historical discipline of historical biography.
Опис
Ключові слова
Віталій Сергійович Чишко, українська біографістика, Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, магістерські роботи, Vitaliy Chyshko, Ukrainian biography, Institute of Biographical Studies of the Vernadsky National Library of Ukraine, master's works
Цитування
Дерев’яга М. А. Перший директор Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського В. С. Чишко: життєвий та науковий шлях / М. А. Дерев’яга // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., присвяч. пам’яті д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків, 2024. – С. 89–93.