Управління розвитком творчої діяльності педагогічного колективу закладу дошкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена аналізу стану та рівню управління розвитком творчої діяльності педагогічного колективу закладу дошкільної освіти з теоретичної та практичної точки зору. Окрему увагу приділено розробці комплексно-цільової програми з удосконалення управління розвитком творчої діяльності педагогічного колективу та наданню методичних рекомендацій адміністрації закладу. The qualification work is devoted to the analysis of the state and level of management of the development of creative activity of the teaching staff of preschool education from a theoretical and practical point of view. Particular attention is paid to the development of a comprehensive and targeted program to improve the management of the development of the creative activity of the teaching staff and the provision of methodological recommendations to the administration of the.
Опис
Ключові слова
управління, творча діяльність, розвиток, творчість, педагог, колектив, удосконалення, management, creative activity, development, creativity, teacher, team, improvement
Цитування
Кіяшко І. О. Управління розвитком творчої діяльності педагогічного колективу закладу дошкільної освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / І. О. Кіяшко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 89 с. : табл. + дод.
Колекції