Потрактування модальності в сучасній лінгвістиці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті аналізується, як феномен модальності розуміється та досліджується в сучасній лінгвістиці та логіці, зокрема, у класичних працях українських та зарубіжних вчених. З цією метою зроблено огляд наукових досліджень з особливою увагою до розрізнення типів модальності та її логіко-семантичної ідентифікації. The article analyzes how the phenomenon of modality is understood and studied in modern linguistics and logic, in particular, in the classic works of Ukrainian and foreign scholars. For this purpose, a review of scientific research is made with the particular attention to the distinction between the types of modality and its logical and semantic identification.
Опис
Ключові слова
модальність, дієслово, експресивність, мовні засоби, категорія, modality, verb, expressiveness, language means, category
Цитування
Скирта В. Потрактування модальності в сучасній лінгвістиці / В. Скирта // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 262–265.