Особливості логопедичної допомоги дітям дошкільного віку з порушенням аутистичного спектру

dc.contributor.authorБондаренко, В. В.
dc.date.accessioned2024-03-04T14:07:44Z
dc.date.available2024-03-04T14:07:44Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractВипускна кваліфікаційна робота присвячена питанням організації допомоги дітям дошкільного віку з розладом аутистичного спектру. На підставі аналізу наукових джерел схарактеризовані особливості організації логопедичної допомоги дітям цієї категорії, визначені завдання та оптимальні методи педагогічного впливу. Зроблено акцент на використанні методів альтернативної комунікації у логопедичній роботі з дітьми дошкільного віку із розладом аутистичного спектру. The graduation thesis is devoted to the issue of the organization of assistance to children of preschool age with autistic spectrum disorders. On the basis of the analysis of scientific sources, the peculiarities of the organization of speech therapy assistance for children of this category are characterized, the tasks and optimal methods of pedagogical influence are determined. Emphasis is placed on the use of alternative communication methods in speech therapy work with preschool children with autism spectrum disorders.
dc.identifier.citationБондаренко В. В. Особливості логопедичної допомоги дітям дошкільного віку з порушенням аутистичного спектру : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / В. В. Бондаренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2023. – 73 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14231
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectрозлад аутистичного спектру
dc.subjectдіти дошкільного віку
dc.subjectсоціальні і комунікативні навички
dc.subjectрозвиток мовлення
dc.subjectальтернативні засоби комунікації
dc.subjectautism spectrum disorders
dc.subjectpreschool children
dc.subjectsocial and communication skills
dc.subjectspeech development
dc.subjectalternative means of communication
dc.titleОсобливості логопедичної допомоги дітям дошкільного віку з порушенням аутистичного спектру
dc.title.alternativePeculiarities of speech therapy for preschool children with autism spectrum disorders
dc.typeOther
Файли
Колекції