Загальні засади професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики дискримінації до дітей з особливими освітніми потребами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Полтавський інститут економіки і права
Анотація
В статті обґрунтовано актуальність професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики дискримінації до дітей з особливими освітніми в умовах закладів освіти, визначено основні напрями їхньої професійної підготовки до профілактики проявів дискримінації до дітей: у різних типах закладів освіти; за гендерною ознакою; за соціальним статусом; за релігійними, етнічними чи культурними розбіжностями; за зовнішнім виглядом; за сексуальною орієнтацією та статевим самовираженням. Намічено перспективні напрями подальших досліджень. The article substantiates the relevance of professional training of future specialists in the social sector to prevent discrimination against children with special educational needs in the conditions of educational institutions, defines the main directions of their professional training to prevent manifestations of discrimination against children: in different types of educational institutions; by gender; by social status; by religious, ethnic or cultural differences; by appearance; on sexual orientation and sexual self-expression. Promising directions for further research are outlined.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, майбутні фахівці, соціальна галузь, профілактика дискримінації дітей, особливі освітні потреби, professional training, future specialists, social sector, prevention of discrimination against children, special educational needs
Цитування
Костіна В. Загальні засади професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики дискримінації до дітей з особливими освітніми потребами / В. Костіна // Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 19–20 трав. 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 369–372.