СУЧАСНА ХОРЕОГРАФІЧНА ОСВІТА: КИТАЙСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації схарактеризовано китайський та український досвід отримання хореографічної освіти. Характерним для обох країн є те, що розвиток вищої освіти тісно пов’язаний із розвитком мережі Інтернет, мультимедіа, сучасних інформаційних технологій. Рекомендовано активно розвивати та поширювати сучасні способи надання освітніх послуг: онлайн-навчання базової та професійної освіти; інформаційні та цифрові освітні ресурси; високоякісні платформи освітніх послуг; онлайн-курси академічної освіти тощо. The publication describes the Chinese and Ukrainian experience of receiving dance education. Characteristic of both countries is that the development of higher education is closely linked to the development of the Internet, multimedia, and modern information technologies. It is recommended to actively develop and disseminate modern ways of providing educational services: online learning for basic and vocational education; information and digital educational resources; high-quality educational service platforms; online academic education courses, etc.
Опис
Ключові слова
хореографічна освіта, освітні послуги, онлайн-навчання, choreographic education, educational services, online learning
Цитування
Чан Чжень. Сучасна хореографічна освіта: китайський та український досвід / Чан Чжень // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 138–139.