Залучення підлітків з інтелектуальними порушеннями до гурткової роботи фізкультурно-спортивного профілю як фактору їхнього розвитку та соціалізації

dc.contributor.authorКорсун, С. О.
dc.date.accessioned2023-02-27T08:09:44Z
dc.date.available2023-02-27T08:09:44Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі проведено теоретичний аналіз впливу гурткової роботи фізкультурно-спортивного профілю на розвиток фізичних якостей та соціалізації дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Здійснено підбір психодіагностичних методик. Проведено експериментальне дослідження з особливості комунікативних навичок, рівнем самооцінки та розвитку фізичних якостей дітей з особливими освітніми потребами. Розроблено методичні рекомендації які направлені на розвиток комунікативних навичок, самооцінки, фізичних якостей підлітків з інтелектуальними порушеннями. In the qualification work, a theoretical analysis of the influence of group work of the physical culture and sports profile on the development of physical qualities and socialization of children with intellectual development disorders was carried out. A selection of psychodiagnostic methods was made. An experimental study was conducted on the peculiarities of communication skills, the level of self-esteem and the development of physical qualities of children with special educational needs. Methodical recommendations aimed at developing communication skills, self-esteem, and physical qualities of adolescents with intellectual disabilities have been worked out.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКорсун С. О. Залучення підлітків з інтелектуальними порушеннями до гурткової роботи фізкультурно-спортивного профілю як фактору їхнього розвитку та соціалізації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / С. О. Корсун ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. – 90 с. : дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10209
dc.language.isoruuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціалізаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectфізичні якостіuk_UA.UTF-8
dc.subjectкомунікативні навичкиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамооцінкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectдіти з порушеннями інтелектуального розвиткуuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocializationuk_UA.UTF-8
dc.subjectphysical qualitiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectcommunication skillsuk_UA.UTF-8
dc.subjectself-esteemuk_UA.UTF-8
dc.subjectchildren with intellectual disabilitiesuk_UA.UTF-8
dc.titleЗалучення підлітків з інтелектуальними порушеннями до гурткової роботи фізкультурно-спортивного профілю як фактору їхнього розвитку та соціалізаціїuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeInvolving adolescents with intellectual disabilities in group work of physical culture and sports profile as a factor of their development and socializationuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції