СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ДО РОЗРОБКИ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розкрито запровадження дистанційної форми навчання у ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Університетом була досягнута мета по активному вільному застосуванні ресурсів корпоративної системи дистанційної освіти MOODLE і, відповідно, більш ефективному впровадженню форм дистанційного навчання у освітній процес.The article describes the introduction of distance education at H.S. Skovoroda KhNPU. The university achieved the goal of active free use of the resources of the MOODLE corporate distance education system and, accordingly, more effective introduction of forms of distance learning into the educational process.
Опис
Ключові слова
дистанційна освіта, дистанційні курси навчання, система дистанційної освіти MOODLE, distance education, distance learning courses, MOODLE distance education system
Цитування
Москаленко В. В. Специфіка підготовки викладачів до розробки дистанційних курсів / В. В. Москаленко // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 225–228.