Методичні підходи до дослідження ставлення до власної зовнішності в сучасній психології

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті порушено тему методичного підходу до дослідження ставлення до власної зовнішності в сучасній психології. Дослідники дотримуються різних трактувань вивченню ставлення особистості до власної зовнішності, що визначає специфіку розробки й застосування різних методичних прийомів діагностики. В статье затронута тема методического подхода к исследованию отношения к собственной внешности в современной психологии. Исследователи придерживаются различных трактовок изучению отношения личности к собственному облику, что определяет специфику разработки и применения различных методических приемов диагностики. The article touches upon the topic of a methodological approach to the study of the attitude to one's own appearance in modern psychology. Researchers hold different interpretations of the study of a person's attitude towards his or her own image, which determines the specificity of the development and application of various diagnostic techniques.
Опис
Ключові слова
методичні підходи, власна зовнішність, сучасна психологія, аспірантські роботи, методические подходы, собственная внешность, современная психология, аспирантские работы, methodological approaches, own appearance, modern psychology, postgraduate work
Цитування
Даниленко Н. М. Методичні підходи до дослідження ставлення до власної зовнішності в сучасній психології / Н. М. Даниленко // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 149–151.