Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто уроки образотворчого мистецтва у початковій школі, які допомагають виявити талановитих дітей, що потім зможуть продовжити вивчення мистецтва в гуртках, художніх школах тощо. Дитина ніколи не стане цікавою особистістю, якщо вона перестане навчатися та розвивати свої творчі здібності. Світ мистецтва має допомогти молодшому школяреві побачити у собі образ культурної людини. The article deals with the lessons of fine arts in primary school, which help to identify talented children who can then continue to study art in circles, art schools, etc. A child will never become an interesting personality if they stop learning and developing their creative abilities. The world of art should help younger students to see in themselves the image of a of a cultural person.
Опис
Ключові слова
розвиток творчих здібностей, викладання образотворчого мистецтва, діти молодшого шкільного віку, development of creative abilities, teaching of fine arts, children of primary school age
Цитування
Шіралізаде Л. Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва / Л. Шіралізаде // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 36.