ФОРМУВАННЯ ЗОРОВО-ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті представлено діагностичний інструментарій, аналіз сформованості зорово-просторових уявлень у дітей молодшого шкільного віку з порушенням писемного мовлення, формувальний етап експериментального дослідження зорово-просторових уявлень, як чинника формування навички письма у молодших школярів із порушеннями писемного мовлення. Описано форми і методи корекційної роботи з розвитку зорово-просторових уявлень дітей молодшого шкільного віку з порушеннями писемного мовлення. В статье представлены диагностический инструментарий, анализ сформированности зрительно-пространственных представлений у детей младшего школьного возраста с нарушением письменной речи, формовочный этап экспериментального исследования зрительно-пространственных представлений, как фактора формирования навыка письма у младших школьников с нарушениями письменной речи. Описаны формы и методы коррекционной работы по развитию зрительно-пространственных представлений детей младшего школьного возраста с нарушениями письменной речи. The article presents diagnostic tools, analysis of the formation of visual-spatial representations in children of primary school age with impaired written speech, the formative stage of the experimental study of visual-spatial representations as a factor in the formation of writing skills in junior high school students with speech disorders. Forms and methods of correctional work on the development of visual-spatial representations of children of primary school age with speech disorders are described.
Опис
Ключові слова
молодші школярі, писемне мовлення, зорово-просторові уявлення, дисграфія, корекційна робота, магістерські роботи, младшие школьники, письменная речь, зрительно-пространственные представления, дисграфия, коррекционная работа, магистерские работы, junior high school students, written speech, visual-spatial representations, dysgraphia, correction work, master's work
Цитування
Штих О. С. Формування зорово-просторових уявлень молодших школярів з порушенням писемного мовлення / О. С. Штих // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 352–359.