До питання імплементації елементів предметно-мовного інтегрованого навчання в умовах ЗВО: мета та зміст

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Анотація
У розвідці представлено аналіз предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) в умовах вищої освіти; розглянуто основні переваги та недоліки зазначеної методики; висвітлено значення імплементації елементів методики CLIL для підвищення ефективності навчання у ЗВО. The article analyses Content and Language Integrated Learning (CLIL) in higher education, exploring its key advantages and disadvantages. The significance of integrating elements of the CLIL methodology to enhance teaching effectiveness in higher education institutions is emphasized.
Опис
Ключові слова
CLIL, предметно-мовне інтегроване навчання, іноземна мова, англійська мова, методика навчання, комунікація, навчальні ресурси, Content and Language Integrated Learning, Foreign Language, English language, Teaching Method, Language Education, Communication, Educational Resources
Цитування
Четверик В. До питання імплементації елементів предметно-мовного інтегрованого навчання в умовах ЗВО: мета та зміст / В. Четверик // Науковий потенціал дослідника: філологічні та методичні пошуки : зб. наук. пр. викл. і студентів. – Глухів : Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка, 2024. – Вип. 12. – С. 278–284.