Интертекстуальные элементы, экфрастические описания в романе Дины Рубиной "Белая голубка Кордовы"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье выяснены особенности интертекстуальных элементов, экфрастического описания в романе Дины Рубиной «Белая голубка Кордовы». Живописный экфрасис Рубиной выполняет главную функцию в романе, становится одним из самых важных приемов создания образа художника, характеристика которого определяет отношение автора к персонажу и взаимодействие изобразительного искусства и литературы. У статті з'ясовано особливості інтертекстуальних елементів, екфрастичного опису в романі Діни Рубіної «Біла голубка Кордови». Мальовничий екфрасіс Рубіної виконує головну функцію в романі, стає одним з найважливіших прийомів створення образу художника, характеристика якого визначає ставлення автора до персонажа і взаємодію образотворчого мистецтва і літератури. The article clarifies the peculiarities of intertextual elements, ekphrastic description in the novel by Dina Rubina "The White Dove of Cordoba". Rubina's pictorial exaggeration fulfils a major function in the novel, It becomes one of the most important techniques for creating the image of the artist, The characterisation of the artist determines the author's attitude to the character and the The artist's character defines the author's attitude to the character and determines the interaction between the visual arts and literature.
Опис
Ключові слова
интертекстуальные элементы, экфрастические описания, Рубина Дина, современная литература, інтертекстуальні елементи, екфрастичний опис, Рубіна Діна, сучасна література, intertextual elements, ecphrastic descriptions, Rubina Dina, modern literature
Цитування
Внукова К. В. Интертекстуальные элементы, экфрастические описания в романе Дины Рубиной "Белая голубка Кордовы" / К. В. Внукова // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук ; наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 19–20.