Управління розвитком управлінської культури майбутнього менеджера

dc.contributor.authorЗеленська, Л. Д.
dc.date.accessioned2024-03-14T12:14:22Z
dc.date.available2024-03-14T12:14:22Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ роботі обґрунтовано теоретичні та практичні аспекти управління розвитком управлінської культури майбутнього менеджера, зокрема, її суть, структуру та підходи до управління її розвитком. Адаптовано, розроблено й упорядковано діагностичний інструментарій для вимірювання рівня управлінської культури менеджера, розроблено спецкурс «Управлінська культура майбутнього керівника освітньої організації», експериментально доведено результативність упровадження спецкурсу, засвідчено позитивну динаміку рівнів управлінської культури майбутніх магістрів із менеджменту. The work substantiates the theoretical and practical aspects of managing the development of the managerial culture of the future manager, in particular, its essence, structure and approaches to managing its development. The diagnostic toolkit for measuring the level of managerial culture of a manager was adapted, developed and organized, the special course «Management culture of the future head of an educational organization» was developed, the effectiveness of the implementation of the special course was experimentally proven, the positive dynamics of the levels of managerial culture of future masters in management were proven.
dc.identifier.citationЗеленська Л. Д. Управління розвитком управлінської культури майбутнього менеджера : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / Л. Д. Зеленська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 60 с. : табл., схеми + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14374
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectкультура
dc.subjectуправлінська культура
dc.subjectменеджер
dc.subjectзаклад вищої освіти
dc.subjectрозвиток
dc.subjectуправлінська діяльність, спеціальний курс
dc.subjectспеціальний курс
dc.subjectculture
dc.subjectmanagement culturе
dc.subjectmanager
dc.subjectinstitution of higher education
dc.subjectdevelopment
dc.subjectmanagement activity
dc.subjectspecial course
dc.titleУправління розвитком управлінської культури майбутнього менеджера
dc.title.alternativeManaging Development of Executive's Management Culture
dc.typeOther
Файли
Колекції