ІГРИ І ІГРОВІ ВПРАВИ, ЯК ПРОВІДНИЙ ЗАСІБ ЛОГОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ІЗ ЗАТРИМКОЮ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто використання ігрових методів і прийомів організації логопедичної допомоги дітям раннього дошкільного віку із затримкою мовленнєвого розвитку. Зазначено перелік ігор, які необхідно використовувати в корекційно-розвивальному процесі з дітьми дошкільного віку, різноманітність ігор дозволяє успішно реалізувати всі завдання як загальноосвітнього, так і логопедичного процесів. The publication considers the use of game methods and techniques for organising speech therapy for early preschool children with speech development delays. The list of games that should be used in the correctional and developmental process with preschool children is given, the variety of games allows to successfully implement all the tasks of both general education and speech therapy processes.
Опис
Ключові слова
порушення мовлення, логопедія, розвиток мовлення, ігри, діти дошкільного віку, speech disorders, speech therapy, speech development, games, preschool children
Цитування
Халіна Т. І. Ігри і ігрові вправи, як провідний засіб логопедичної допомоги дітям із затримкою мовленнєвого розвитку / Т. І. Халіна // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 583–586.