РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ ОРГАНОМ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Право
Анотація
В статті розглянуто розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану, його особливості, зазначені документи за заявою подружжя, що не має дітей, які потрібні для припинення шлюбу. В статье рассмотрено расторжение брака органом государственной регистрации актов гражданского состояния, его особенности, указаны документы по заявлению супругов, не имеющих детей, которые нужны для прекращения брака. The article discusses the dissolution of a marriage by the state civil registry office, its special features, and specifies the documents required for the dissolution of a marriage at the request of spouses who do not have children.
Опис
Ключові слова
розірвання шлюбу, орган державної реєстрації актів цивільного стану, шлюб, сімейне право, расторжение брака, орган государственной регистрации актов гражданского состояния, брак, семейное право, dissolution of marriage marriage, Civil registration authority, marriage, family law
Цитування
Пономаренко О. М. Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану / О. М. Пономаренко // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016 – Т. 12 : Сiмейне право / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: В. І. Борисова (голова) та ін.] – 2021. – С. 372–375.