Зв'язок здібностей та інтересів у молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі узагальнено вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, аналізуються поняття інтересів та здібностей як основи особистісного розвитку, визначено чинники становлення пізнавального інтересу як новоутворення молодшого шкільного віку. В процесі експериментального дослідження виявлено особливості розвитку та взаємозв’язку здібностей та інтересів у молодших школярів; визначено особливості оцінювання здібностей та інтересів дітей молодшого шкільного віку вчителями. The paper summarizes the age characteristics of primary school children, analyzes the definitions of interests and abilities as the basis of personal development, identifies factors in the formation of cognitive interest as a new formation of primary school age. In the course of the experimental research the peculiarities of the development and interrelation of abilities and interests in junior schoolchildren were revealed; features of assessment of abilities and interests of children of primary school age by teachers are defined.
Опис
Ключові слова
здібності особистості, пізнавальний інтерес, молодший шкільний вік, креативність, психічні новоутворення, метод експертного опитування, personality abilities, cognitive interest, primary school age, creativity, mental neoplasms, expert survey method
Цитування
Гнітій О. О. Зв'язок здібностей та інтересів у молодших школярів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / О. О. Гнітій ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 69 с. : іл., табл. + дод.
Колекції