Розвиток діалогічного мовлення старших дошкільників з інтелектуальними порушеннями в умовах предметно-практичної та ігрової діяльності

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз та узагальнення результатів дослідження проблеми розвитку діалогічного мовлення старших дошкільників з інтелектуальними порушеннями в умовах предметно-практичної та ігрової діяльності. Розглянуто особливості дітей старшого дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Науково обґрунтовано і експериментально перевірено напрями розвитку діалогічного мовлення старших дошкільників з інтелектуальними порушеннями в умовах предметно-практичної та ігрової діяльності. In the qualification work, the theoretical analysis and generalization of the results of the study of the problem of the development of dialogic speech of senior preschoolers with intellectual impairments in the conditions of subject-practical and game activities were carried out. The features of senior preschool children with intellectual impairments are considered. Scientifically proved and experimentally tested directions of development of dialogical speech of senior preschool children with intellectual impairments in the conditions of game and subject-practical activity.
Опис
Ключові слова
діти старшого дошкільного віку, інтелектуальні порушення, діалогічне мовлення, предметно-практична діяльність, ігрова діяльність, senior preschool children, intellectual impairments, dialogic speech, subject-practical activity, game activity
Цитування
Науменко Н. В. Розвиток діалогічного мовлення старших дошкільників з інтелектуальними порушеннями в умовах предметно-практичної та ігрової діяльності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Н. В. Науменко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. – 115. : дод.
Колекції