ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАНІСТЕРАПІЇ У ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ

dc.contributor.authorБезугла, І. О.
dc.date.accessioned2024-03-20T16:55:44Z
dc.date.available2024-03-20T16:55:44Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ публікації досліджено використання каністерапії у логопедичній роботі. Каністерапія або доготерапія – терапія, у якій приймає участь спеціально відібрана та навчена собака під контролем та супроводом кваліфікованого спеціаліста. Проведений аналіз зазначених джерел свідчать, що каністерапія може використовуватися як психотерапевтична методика, що сприяє розвитку розумових та емоційних здібностей, поліпшенню рухових функцій та дрібної моторики, розвиває довільні дії, тактильний канал сприйняття та емпатію. Зазначено, що каністерапію можна розглядати серед інноваційних та додаткових засобів при корекції порушень мовлення. Згадана терапія за допомогою тварин, у поєднанні із традиційними засобами, може бути потенційним та дієвим інструментом для підвищення ефективності корекційних програм з проблем затримки мовленнєвого розвитку, заїкання, у післяінсультній реабілітації зі стабілізації мовлення та інше. The publication examines the use of canister therapy in speech therapy work. Canister therapy or dog therapy is a therapy in which a specially selected and trained dog takes part under the control and accompaniment of a qualified specialist. The analysis of these sources shows that canister therapy can be used as a psychotherapeutic technique that promotes the development of mental and emotional abilities, improves motor functions and fine motor skills, develops voluntary actions, a tactile channel of perception and empathy. It is noted that canister therapy can be considered among innovative and additional means for correcting speech disorders. The mentioned therapy with the help of animals, in combination with traditional means, can be a potential and effective tool for increasing the effectiveness of correctional programs for the problems of delayed speech development, stuttering, in post-stroke rehabilitation for speech stabilization, etc.
dc.identifier.citationБезугла І. О. Теоретичне обґрунтування доцільності використання каністерапії у логопедичній роботі / І. О. Безугла // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 58–62.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14445
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectрозвиток мовлення
dc.subjectканістерапія
dc.subjectлогопедія
dc.subjectкорекційна робота
dc.subjectстудентські роботи
dc.subjectspeech development
dc.subjectcanister therapy
dc.subjectspeech therapy
dc.subjectrevision work
dc.subjectstudent works
dc.titleТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАНІСТЕРАПІЇ У ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ
dc.title.alternativeTHEORETICAL SUBSTANTIATION OF EXPEDIENCY OF USING CANISTER THERAPY IN SPEECH THERAPY WORK
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Безугла І. О. Теоретичне обґрунтування доцільності використання каністерапії.pdf
Розмір:
5.94 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: