Лінгвокульторологічні аспекти реклами в китайськомовних журналах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлюється питання лінгвокульторологічних аспектів реклами в китайськомовних журналах. В статье освещается вопрос лингвокульторологических аспектов рекламы в китайских журналах. The article highlights the issue of linguistic and cultural aspects of advertising in Chinese magazines.
Опис
Ключові слова
східні мови, лінгвокульторологічні аспекти, реклама, журнали, студентські роботи, восточные языки, лингвокульторологические аспекты, реклама, журналы, студенческие работы, eastern languages, linguocultorological aspects, advertising, magazines, student work
Цитування
Зотова П. А. Лінгвокульторологічні аспекти реклами в китайськомовних журналах / П. А. Зотова, С. А. Віротченко // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 58–60.