Семантичні особливості англомовних лексичних номінацій ювелірних прикрас (на матеріалі сучасних словників)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються семантичні особливості англомовних лексичних номінацій ювелірних прикрас, що утворюють лексико-семантичне поле (ЛСП). У роботі визначено ядерно-периферійну структуру даного поля, зокрема його ядро, та проаналізовано семантичні відношення між номінаціями ювелірних прикрас як складників поля. The article examines semantic features of English-language lexical nominations of jewellery, which make up a lexical-semantic field. It defines the core-peripheral structure of this field, in particular its core, and analyses semantic relations between jewellery nominations as constituents of the field.
Опис
Ключові слова
лексичні номінації ювелірних прикрас, лексико-семантичне поле, ядро поля, периферія поля, лексико-семантична група, lexical nominations of jewellery, lexical-semantic field, core of the field, centre of the field, lexical-semantic group
Цитування
Собченко Т. Семантичні особливості англомовних лексичних номінацій ювелірних прикрас (на матеріалі сучасних словників) / Т. Собченко // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 268–275.