СТИЛЬ MILITARY В ОПЦІЯХ ВІЙНИ ТА МИРУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто стиль military в опціях війни та миру. Військова агресія Росії проти України стала причиною вимушеного зростання інтересу всього суспільства до військової амуніції та обладнання. Усі світові новини та соціальні мережі сповнені зображень, що демонструють елементи військової техніки та військовослужбовців. Як такий military стиль в воєнних реаліях майже втратив ознаки стилю і перетворився на уніформу або квазі уніформу, якщо ми говоримо, зокрема, про волонтерів. Зазначено, що стиль military став по суті візуальним контекстом, на тлі якого проходить все інше життя у всіх своїх проявах. Це ставить цілу низку питань перед фахівцями в дизайні та візуальній комунікації. Зміна соціального статусу військових у країні, що воює, очевидно змінює ставлення до атрибутів стилю military. The publication discusses the military style in war and peace options. Russia's military aggression against Ukraine caused a forced increase in the interest of the entire society in military ammunition and equipment. All the world's news and social networks are full of images showing elements of military equipment and military personnel. As such, the military style in wartime realities has almost lost the signs of style and turned into a uniform or a quasi-uniform, if we are talking, in particular, about volunteers. It is noted that the style military has essentially become a visual context against which all other life in all its manifestations takes place. This raises a number of questions for specialists in design and visual communication. The change in the social status of the military in a warring country obviously changes the attitude towards the attributes of the military style.
Опис
Ключові слова
стиль military, семантика війни та миру, російсько-українська війна, аспірантські роботи, military style, semantics of war and peace, Russian-Ukrainian war, postgraduate works
Цитування
Верещагін О. В. Стиль military в опціях війни та миру / О. В. Верещагін // Освіта і доля нації. Освіта та екзистенційні виклики сучасності: війна та нові різновиди пандемії : матеріали ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 30 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред. та ін.]. – Харків, 2022. – С. 52–53.