ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЇ В ПРАЦЯХ Л.А. ЛИСИЧЕНКО Й УКРАЇНСЬКИХ МОВОЗНАВЦІВ (ЗАГАЛЬНИЙ КОМЕНТАР)

dc.contributor.authorГолобородько, К.
dc.date.accessioned2023-09-13T13:43:41Z
dc.date.available2023-09-13T13:43:41Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ публікації досліджено положення лінгвоконцептології в працях Л. А. Лисиченко та українських мовознавців. Л. А. Лисиченко доповнює доповнює українську лінгвоконцептологію, зосереджуючи увагу на ролі й місця концептів у формуванні української мовної картини світу. Витоки теорії концепту мовознавець простежує з робіт засновника Харківської філологічної школи О. О. Потебні. Зазначено, що наукові праці Л. А. Лисиченко та інших українських мовознавців, сучасний стан концептологічних досліджень уможливлює детальне і грунтовне вивчення дискурсивних систем мови на різних етапах її розвитку, письменницьких ідіостилів, специфіку мовної особистості, а також структурно-смислові площини окремого концепту. The publication examines the position of linguistic conceptology in the works of L. A. Lysychenko and Ukrainian linguists. L. A. Lysychenko complements and complements the Ukrainian linguistic conceptology, focusing attention on the role and place of concepts in the formation of the Ukrainian language picture of the world. The linguist traces the origins of the concept theory to the works of O. O. Potebny, the founder of the Kharkiv Philological School. It is noted that the scientific works of L. A. Lysychenko and other Ukrainian linguists, the current state of conceptual research, enables a detailed and thorough study of the discursive systems of the language at various stages of its development, writing idiostyles, the specificity of the linguistic personality, as well as the structural and semantic planes of a separate concept.
dc.identifier.citationГолобородько К. Теоретичні положення лінгвоконцептології в працях Л. А. Лисиченко й українських мовознавців (загальний коментар) / К. Голобородько // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 10. – С. 86–88.
dc.identifier.isbn978-966-1630-61-0
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12436
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
dc.subjectукраїнське мовознавство
dc.subjectлінгвоконцептологія
dc.subjectмовна картина світу
dc.subjectідіостиль
dc.subjectЛисиченко Л. А.
dc.subjectUkrainian linguistics
dc.subjectlinguistic conceptology
dc.subjectlanguage picture of the world
dc.subjectidiostyle
dc.subjectL. A. Lysychenko
dc.titleТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЇ В ПРАЦЯХ Л.А. ЛИСИЧЕНКО Й УКРАЇНСЬКИХ МОВОЗНАВЦІВ (ЗАГАЛЬНИЙ КОМЕНТАР)
dc.title.alternativeTHEORETICAL PROVISIONS OF LINGUISTICS IN THE WORKS of L.A. LYSYCHENKO AND UKRAINIAN LINGUISTS (GENERAL COMMENT)
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Голобородько К. Теоретичні положення лінгвоконцептології в працях Л. А. Лисиченко й українських мовознавців.pdf
Розмір:
13.71 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: