ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-02-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Анотація
Інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій в освітнє середовище викликає багато питань, зокрема як отримувати від них справжню користь в викладанні іноземних мов. Роль викладача змінюється, і він набуває функції посередника. The integration of information and communication technologies into the educational environment raises many questions, in particular, how to get real benefit from them in teaching foreign languages. The role of the teacher changes, and he acquires the function of a mediator.
Опис
Ключові слова
інноваційні технології, сучасний освітній простір, викладання, іноземні мови, innovative technologies, modern educational space, teaching, foreign languages
Цитування
Калініченко Т. М. Інноваційні технології і їх застосування в сучасному освітньому просторі викладання іноземних мов / Т. М. Калініченко// Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 24 лют. 2022 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2022. – С. 75–76.