Trophic links of the blackbird (Turdus merula Linnaeus, 1758) in transformed forest ecosystems of north-eastern Ukraine.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Institute of Landscape Ecology of Slovak Academy of Sciences
Анотація
The blackbird (Turdus merula Linnaeus, 1758; Passeriformes, Turdidae) diet was studied to contribute to the conservation of the species population in transformed forests of the north-eastern part of Ukraine. Four forest ecosystems were studied: 3 model sites in the oak forests, transformed under intensive recreation pressure, and 1 model site in a pine-oak forest. A total of 44 invertebrate taxa, dominated by Insecta (78.1%, n = 1075), were found. The order Lepidoptera (63.5%) prevailed. In the diet of blackbird nestlings, the highest number of taxa (37.1–52.2%) was represented by phytophages. The phytophagous species also constituted the majority of the consumed prey items (58.8– 72.0%). Environmental conditions provided an important effect on the diet structure. The most favourable foraging conditions for the species were found in protected natural areas. According to the analysis, the blackbird foraging efficiency was similar in all the studied sites. The highest biodiversity indices were found in a protected area of Homilshanski Forests National Nature Park. Results of the research have indicated a crucial role of T. merula in the population management of potentially dangerous agricultural pests. Досліджено, що дієта чорного дрозда (Turdus merula Linnaeus, 1758; Passeriformes, Turdidae) сприяє збереження популяції виду у трансформованих лісах північно-східної частини України.Досліджено чотири лісові екосистеми: 3 модельні ділянки в дубових лісах, трансформованих під час інтенсивної рекреації. тиску, та 1 модельна ділянка в сосново-дубовому лісі. Всього 44 таксони безхребетних, серед яких домінують Insecta (78,1%, n = 1075), були знайдені. Переважав ряд лускокрилих (63,5%). У раціоні пташенят чорного дрозда, найбільша кількість таксонів (37,1–52,2%) була представлена ​​фітофагами. Також вид фітофагів становили більшість спожитої здобичі (58,8–72,0%). Забезпечені екологічні умови важливий вплив на структуру раціону. Найсприятливішими для виду були кормові умови зустрічаються на заповідних природних територіях. Згідно з аналізом, ефективність добування дрозда була схожою на всіх досліджуваних сайтах. Найвищі показники біорізноманіття виявлено на заповідній території Гомельшанського Національний природний парк Ліси. Результати дослідження вказали на вирішальну роль T. merula в управління популяцією потенційно небезпечних шкідників сільського господарства. Было изучено, что диета черного дрозда (Turdus merula Linnaeus, 1758; Passeriformes, Turdidae) способствует сохранение популяции вида в трансформированных лесах северо-востока Украины. Исследованы четыре лесные экосистемы: 3 модельных участка в дубовых лесах, преобразованных в условиях интенсивной рекреации.давление, и 1 модельный участок в сосново-дубовом лесу. Всего 44 таксона беспозвоночных, среди которых преобладают Insecta. (78,1%, n = 1075). Преобладал отряд чешуекрылых (63,5%). В рационе птенцов дрозда, наибольшее количество таксонов (37,1–52,2%) было представлено фитофагами. Фитофаги также составляли большую часть потребляемой добычи (58,8–72,0%). Условия окружающей среды при условии важное влияние на структуру диеты. Наиболее благоприятными условиями кормления для вида были: встречается на охраняемых природных территориях. Согласно анализу, эффективность кормодобывания черного дрозда была аналогичной. на всех изученных сайтах. Самые высокие показатели биоразнообразия обнаружены на охраняемой территории Гомильшанский. Национальный природный парк "Леса". Результаты исследования показали решающую роль T. merula в развитии борьба с популяциями потенциально опасных сельскохозяйственных вредителей.
Опис
Ключові слова
foraging stereotype, diet, dendrophilous birds, zoophages, zoophages, saprophages, фуражний стереотип, дієта, дендрофільні птахи, зоофаги, фітофаги, сапрофаги, пищевые стереотипы, диета, дендрофильные птицы, зоофаги, фитофаги, сапрофаги
Цитування
Chaplygina A. Trophic links of the blackbird (Turdus merula Linnaeus, 1758) in transformed forest ecosystems of north-eastern Ukraine / A. Chaplygina, O Pakhomov // Ekológia (Bratislava). – 2020. – Vol. 39. – No. 4. – Р. 333–342.