РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІВ В ПРОЦЕСІ ПОСТАНОВКИ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі теоретично обґрунтовані та виявлені ефективні методи розвитку професійних якостей майбутніх вчителів хореографії в процесі постановки хореографічних творів. Хореографічна освіта сьогодні спрямована на виконавську підготовку здобувачів вищої освіти, а також розвиток у них базових творчих здібностей, формування педагогічних умінь та навичок, а також розвиток балетмейстерських компетенцій, які включають в себе навички створення якісного хореографічного твору в різних видах хореографічного мистецтва. Саме тому балетмейстерська діяльність є важливою складовою професійної готовності майбутніх вчителів-хореографів до постановчої роботи. The work theoretically substantiates and identifies effective methods for developing the professional qualities of future choreography teachers in the process of staging choreographic works. Choreography education today is aimed at the performance training of higher education applicants, as well as the development of their basic creative abilities, formation of pedagogical skills, as well as the development of choreographic competencies, which include the skills of creating a quality choreographic work in different types of choreography. Therefore, choreography is an important component of the professional readiness of future choreography teachers to choreograph.
Опис
Ключові слова
професійні якості, майбутні вчителі, хореографи, хореографічна освіта, professional quality, future teachers, choreographers, dance education
Цитування
Жицька С. С. Розвиток професійних якостей у майбутніх вчетелів хореографів в процессі постановки хореографічних творів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 024 Хореографія / С. С. Жицька ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. хореогр. – Харків, 2022. – 35 с. : іл., табл. + дод.
Колекції