ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Технологія доповненої реальності вже досить успішно використовується закордоном в освітньому процесі. Вона дозволяє мо- тивувати та зацікавити здобувачів при вивченні різних дисциплін. Особливе значення це має для фізики, оскільки це складна наука, яка, для ефективного засвоєння, потребує додаткового, всебічного і вичерпного пояснення.Augmented reality technology is already used quite successfully abroad in the educational process. It allows to motivate and interest students in the study of various disciplines. This is especially important for physics, because it is a complex science, which requires additional and comprehensive explanation to have effective assimilation.
Опис
Ключові слова
доповнена реальність, гаджет, технологія, навчальний процес, фізика, аugmented reality, gadget, technology, learning process, physics
Цитування
Масич В. В. Використання технологій доповненої реальності у процесі навчання фізики / В. В. Масич, А. Л. Литвинова // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 259–261.