КОНЦЕПТ ДАО: ВПЛИВ ФІЛОСОФІЇ ДАОСИЗМУ НА ЛІТЕРАТУРУ ПЕРІОДУ ЧЖАНЬґО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено вплив філософії даосизму на літературу періоду Чжаньґо. Філософія даосизму напряму вплинула на китайську літературу, віддаючи пріоритет містиці, метафізиці і космології. Даоське вчення пропагувало «шлях до вічного» і пошук «пігулки безсмертя», що відобразилось у символах в китайській літературі, таких як: гори, річки та ліси. The article examines the influence of Taoist philosophy on the literature of the Zhangguo period. The philosophy of Taoism directly influenced Chinese literature, giving priority to mysticism, metaphysics and cosmology. The Taoist doctrine promoted the "path to the eternal" and the search for the "pill of immortality", which is reflected in symbols in Chinese literature, such as mountains, rivers and forests.
Опис
Ключові слова
китайська література, даосизм, філософія даосизму, Chinese literature, Taoism, philosophy of Taoism
Цитування
Бондаровська Л. О. Концепт Дао: вплив філософії даосизму на літературу періоду Чжаньґо / Л. О. Бондаровська // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 64–66.