РОЛЬ СТЕПАНА БАНДЕРИ У НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено роль Степана Бандери у національно-визвольному русі. Історія життя i боротьби Степана Бандери тiсно пов’язана з iсторiєю становлення Української державностi. Степан Бандера – один з провiдних дiячiв укрaїнського нацiонального руху, який предстaвляв його праве рaдикальне крило у ХХ столiттi. Зазначено, що поступово суспільна думка про особу Степана Бандери відходить від стереoтипів, що роками фoрмувала рaдянська влaдa. Після прогoлошення незaлежності бaгaто мoлoдіжних, пoлiтичних і грoмaдських oргaнізaцій нaзвaнo на йогo честь, йому спoруджують пaм’ятники, провoдять змaгання на його честь, його іменем нaзивають вулицi. The publication examines the role of Stepan Bandera in the national liberation movement. The history of Stepan Bandera's life and struggle is closely related to the history of the formation of Ukrainian statehood. Stepan Bandera is one of the leading figures of the Ukrainian national movement, who represented its right radical wing in the 20th century. It is noted that the public opinion about the person of Stepan Bandera is gradually moving away from stereotypes formed by the Soviet government over the years. After the declaration of independence, many youth, political and public organizations were named in his honor, monuments were built to him, competitions were held in his name honor, the streets are named after him.
Опис
Ключові слова
історія України, національно-визвольний рух, Бандера С., студентські роботи, history of Ukraine, national liberation movement, S. Bandera, student works
Цитування
Хоменко В. В. Роль Степана Бандери у національно-визвольному русі / В. В. Хоменко // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 207–212.