ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ І ПОНЯТЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування математичних уявлень і понять у молодших школярів із інтелектуальними порушеннями. Процес засвоєння елементарних математичних уявлень і понять виконує і виховну функцію, що сприяє розвитку i формуванню особистості школярів з інтелектуальними порушеннями та формуванню системи соціально-ціннісних моральних норм i правил, які є загальноприйнятими в суспільному середовищі, зокрема таких умінь і навичок, як точність, акуратність, працелюбність, уміння долати труднощі тощо. The publication deals with the formation of mathematical ideas and concepts in primary schoolchildren with intellectual disabilities. The process of mastering elementary mathematical ideas and concepts also performs an educational function, which contributes to the development and formation of the personality of students with intellectual disabilities and the formation of a system of social and value-based moral norms and rules that are generally accepted in the social environment, including such skills as accuracy, precision, diligence, ability to overcome difficulties, etc.
Опис
Ключові слова
формування математичних уявлень, діти з інтелектуальними порушеннями, formation of mathematical concepts, children with intellectual disabilities
Цитування
Колінько С. А. Формування математичних уявлень і понять у молодших школярів із інтелектуальними порушеннями / С. А. Колінько // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 420–423.