Оцінювання рівня організації військово-патріотичного виховання в закладі загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Анотація
У даній статті автором досліджено окремі аспекти військово-патріотичного виховання та його якість в закладі загальної середньої освіти. В данной статье автором исследованы отдельные аспекты военно-патриотического воспитания и его качество в учреждении общего среднего образования. In this article the author investigates certain aspects of military-patriotic education and its quality in the institution of general secondary education.
Опис
Ключові слова
військово-патріотичне виховання, заклади загальної середньої освіти, учні, военно-патриотическое воспитание, учреждения общего среднего образования, ученики, military-patriotic education, general secondary education institutions, students
Цитування
Хохлов І. Ю. Оцінювання рівня організації військово-патріотичного виховання в закладі загальної середньої освіти / І. Ю. Хохлов // Інновації в управлінні закладами освіти: теорія та практика : матеріали студ. наук-практ. конф., Харків,11 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 86–84.