ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ РОЗВІДКИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття розглядає поняття професійної мобільності майбутніх офіцерів розвідки, визначаючи його як ключову готовність до адаптації та реагування на зміни у воєнній ситуації і розвідувальній діяльності. Автор розглядає аспекти формування професійної мобільності та її значення для успішної служби в розвідувальних підрозділах. Розуміння цього поняття допомагає розвивати необхідні навички та компетентності для ефективної діяльності майбутніх офіцерів розвідки. The article reveals the concept of professional mobility of future intelligence officers. It is as a key readiness to adapt and respond to changes in the military situation and intelligence activities. The author presents different aspects of professional mobility formation and its importance for successful service in intelligence units. Understanding of this concept helps to develop the necessary skills and competences for the effective work of future intelligence officers.
Опис
Ключові слова
мобільність, професійна мобільність, майбутні офіцери, офіцери розвідки, підготовка, професійна підготовка, ЗСУ, аспірантські роботи, mobility, professional mobility, future officers, intelligence officers, training, professional training, Armed Forces of Ukraine, postgraduate works
Цитування
Чкалов А. Зміст поняття професійної мобільності майбутніх офіцерів розвідки у вітчизняній педагогічній думці / А. Чкалов // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 393–398.