ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ БАТЬКІВСТВА В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті в контексті сучасної компонентної структури батьківства проаналізовано та вивчено проблему батьківства в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського, схарактеризовано погляди автора на процес підготовки батьків до виховання і навчання дітей, зазначено найважливіші, на думку автора, аспекти формування готовності до материнства і батьківства майбутніх батьків. In this article in the context of the modern component structure of paternity has been considered and identified the paternity problem in the pedagogical heritage of V. O. Sukhomlinskiy. The author's views on the process of preparing parents for the education and teaching of children considered were considered. The most important aspects of the formation of readiness for motherhood and paternity of future parents were indicated.
Опис
Ключові слова
батьківство, батько, мати, виховання, формування особистості, батьківська педагогіка, paternity, father, mother, upbringing, personal formation, parental pedagogy
Цитування
Красін С. А. Визначення проблеми батьківства в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / С. А. Красін // Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 27 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 72–75.