Підвищення ефективності управління сучасною організацією

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розкрито особливості теорії та практики управління сучасними організаціями; з’ясовано сутність поняття «ефективність управління» та визначено засоби її підвищення; на основі аналізу стану управлінської діяльності Української девелоперської корпорації «ПрогресБуд» розроблено комплексно-цільову програму з підвищення управлінської ефективності; здійснено експертне оцінювання комплексно-цільової програми та надано рекомендації щодо умов її впровадження. The work reveals the peculiarities of the theory and practice of management of modern organizations; the essence of the concept of "management efficiency" is clarified and the means of its improvement are determined; on the basis of the analysis of the management activity of the Ukrainian development corporation "ProgresBud" a comprehensive and targeted program for increasing management efficiency has been developed; an expert evaluation of the complex-target program was carried out and recommendations were made regarding the conditions for its implementation.
Опис
Ключові слова
управління, організація, менеджер, керівник, ефективність, підвищення ефективності, management, organization, manager, leader, leader, efficiency, efficiency improvement
Цитування
Сіренко О. В. Підвищення ефективності управління сучасною організацією : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / О. Л.. Шишкін ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 74 с. : табл., схеми + дод.
Колекції