Феномен «інтелектуальної еліти нації» у контексті сучасних глобалізаційних процесів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби, Інститут досліджень безпеки Європейського Союзу (Франція), Гранадський університет (Іспанія), Жешувський університет (Республіка Польща), Університет третього віку в Громадкі (Республіка Польща), Європейський інститут безперервної освіти (Словацька Республіка), Педагогічний інститут Чендуського університету (КНР), Університет імені Неджметтіна Ербакана (Туреччина), Державний університет в Гуарапуаві (Бразилія)
Анотація
У світі глобалізаційних трансформацій кожна країна має бути підготовлена до ефективної взаємодії з викликами ХХІ століття. Прошарком суспільства, який відповідає за інтелектуальний, культурний, духовний розвиток, інноваційну діяльність тощо, є інтелектуальна еліта нації, тож виникає необхідність аналізу особливостей її діяльності у сучасних реаліях. In the world of global transformations, every country needs to be prepared for effective interaction with the challenges of the 21st century. The stratum of society, which is responsible for the intellectual, cultural, and spiritual development of society, is the intellectual elite of the nation. So, there is a need to analyze the main features of its activities in modern reality.
Опис
Ключові слова
еліта, інтелектуальна еліта, суспільство інтелекту, глобалізаційні процеси, elite, intellectual elite, society of intellect, globalization processes
Цитування
Чихаріна К. І. Феномен «інтелектуальної еліти нації» у контексті сучасних глобалізаційних процесів / К. І. Чихаріна // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 464–467.