Формування мовленнєвого етикету в контексті виховання толерантності учнів початкових класів

dc.contributor.authorШабетя, К.
dc.date.accessioned2023-09-01T09:56:44Z
dc.date.available2023-09-01T09:56:44Z
dc.date.issued2023-05-16
dc.description.abstractУ публікації досліджено формування мовленнєвого етикету в контексті виховання толерантності учнів початкових класів. Поняття «толерантність» у різних мовах має різну конотацію: у англійській – здатність спокійно сприймати, у китайській – допускати, дозволяти, виявляти великодушність, у французькій – повага до свободи іншого, у перській мові толерантність трактується як терпимість до вияву інакшості. Зазначено, що толерантність сьогодні можемо розглядати як базову цінність у формуванні особистості молодшого школяра, а формування мовленнєвого етикету як основу для вияву цієї цінності. The publication examines the formation of speech etiquette in the context of education of tolerance of elementary school students. The concept of "tolerance" in different languages has different connotations: in English - the ability to calmly perceive, in Chinese - allow, allow, show generosity, in French - respect for the freedom of another, in Persian tolerance is interpreted as tolerance for the manifestation of otherness. It is noted that today we can consider tolerance as a basic value in the formation of the personality of a junior high school student, and the formation of speech etiquette as a basis for the manifestation of this value.
dc.identifier.citationШабетя К. Формування мовленнєвого етикету в контексті виховання толерантності учнів початкових класів / К. Шабетя // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 100.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12343
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectтолерантність
dc.subjectмовленнєвий етикет
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectучні молодшого шкільного віку
dc.subjectмагістерські роботи
dc.subjecttolerance
dc.subjectspeech etiquette
dc.subjecteducational process
dc.subjectprimary school students
dc.subjectmaster's theses
dc.titleФормування мовленнєвого етикету в контексті виховання толерантності учнів початкових класів
dc.title.alternativeFormation of speech etiquette in the context of education of tolerance primary school students
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Шабетя К. Формування мовленнєвого етикету в контексті виховання.pdf
Розмір:
1.6 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: