Осень в лирике Эльдара Рязанова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье раскрыты особенности воплощения темы осени в лирике Рязанова. Поэтическое творчество Эльдара Александровича позволяет охарактеризовать его в целом как философскую лирику. Буквально каждое стихотворение содержит размышления поэта о жизни и ее скоротечности, о человеке и его судьбе. У статті розкрито особливості втілення теми осені у ліриці Рязанова. Поетична творчість Ельдара Олександровича дозволяє охарактеризувати його загалом як філософську лірику. Буквально кожен вірш містить роздуми поета про життя та його швидкоплинність, про людину та її долю. The article reveals the features of the embodiment of the theme of autumn in the lyrics of Ryazanov.The article reveals the peculiarities of the embodiment of the theme of autumn in Ryazanov's lyrics. The poetic work of Eldar Aleksandrovich allows characterising his poetry as philosophical poetry. Literally every poem contains a reflection of the poet on life and its transience, on man and his fate.
Опис
Ключові слова
Рязанов Э., лирика, тема осени, стихотворения, Рязанов Е., лірика, тема осені, вірші, Eldar Ryazanov, lyrics, autumn theme, стихотворения
Цитування
Козлова А. Осень в лирике Эльдара Рязанова / А. Козлова // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 116–119.