Фізіологія людини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчальний посібник розрахований на викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, викладачів загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл. Навчальний посібник містить матеріал з 28 тем, відповідно до навчального плану курсу «Фізіологія людини», що викладається на факультетах природничому та фізичного виховання Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Посібник містить стисле викладання теоретичного матеріалу відповідно до напрямку тем лабораторних робіт, що надає можливість більш швидкого і усвідомленого виконання практичної частини та сформувати відповідні навички. The study guide is designed for teachers, graduate students, students of higher educational institutions, teachers of general and specialized schools. The study guide contains material from 28 topics, in accordance with the curriculum of the course "Human Physiology", which is taught at the faculties of natural science and physical education of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The manual contains a concise teaching of the theoretical material in accordance with the direction of the topics of laboratory work, which provides an opportunity to perform the practical part more quickly and consciously and to form the relevant skills.
Опис
Ключові слова
анатомія, орган, система, апарат, травна, дихальна, статева, нервова, серцево-судинна, видільна, аналізатори, залози, скелет, м'язи, вікова фізіологія, топографія, anatomy, organ, system, apparatus, digestive, respiratory, sexual, nervous, cardiovascular, excretory, analyzers, glands, skeleton, muscles, age physiology, topography
Цитування
Коц С. М. Фізіологія людини : навч. посіб. / С. М. Коц, В. П. Коц ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – 378 с. : іл., табл.