СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ГУРТКОВІЙ РОБОТІ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами в гуртковій роботі закладів позашкільної освіти. Гурткова робота здатна перенести дитину у світ творчості, долучити її до художньої культури, де є спеціально створені умови для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей у вільний від навчання час, підготовка до майбутнього життя та задоволення їх освітніх потреб. Позашкільна освіта гарантує успішність всіх дітей і надає можливість розкрити потенціал кожної дитини. Саме творче навчальне середовище характеризується поглибленими можливостями пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами. The publication examines the socialisation of children with special educational needs in the clubs of out-of-school educational institutions. Club work can take a child into the world of creativity, introduce him or her to artistic culture, where there are specially created conditions for the creative, intellectual, spiritual and physical development of children in their free time, preparation for future life and meeting their educational needs. Out-of-school education guarantees the success of all children and provides an opportunity to unlock the potential of each child. It is the creative learning environment that is characterised by in-depth cognitive opportunities for children with special educational needs.
Опис
Ключові слова
соціалізація, діти з особливими освітніми потребами, гурткова робота, заклади позашкільної освіти, socialisation, children with special educational needs, club work, out-of-school education institutions
Цитування
Шевченко З. Д. Соціалізація осіб з особливими освітніми потребами в гуртковій роботі закладів позашкільної освіти / З. Д. Шевченко // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 606–609.