Особливості використання веб-квестів у процесі вивчення дисципліни "Методика навчання математики"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний медичний університет
Анотація
Визначені особливості використання веб-квестів у процесі вивчення дисципліни «Методика навчання математики». Определены особенности использования веб-квестов в процессе изучения дисциплины «Методика обучения математике». The features of using web quests in the process of studying the discipline "Methods of teaching mathematics" are determined.
Опис
Ключові слова
математика, веб-квести, методика навчання математики, навчальна діяльність, математика, веб-квесты, методика обучения математике, учебная деятельность, mathematics, web quests, math teaching technique, learning activities
Цитування
Бернович М. Ю. Особливості використання веб-квестів у процесі вивчення дисципліни "Методика навчання математики" / М. Ю. Бернович // Сучасні концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах (біологія, фізика, хімія, педагогіка, психологія) : матеріали Х Міжрегіон. наук.-метод. інтернет-конф., Харків, 5-6 груд. 2017 р. – Харків : МіФ, 2017. – С. 108–110.