РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕЛІТИ В СИНГАПУРІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування інтелектуальної еліти в Республіці Сингапур, що допомагає країні розвиватися та просуватися вперед у глобальному конкурентному середовищі. Орієнтація на інтелектуальний капітал сприяє безупинному різнобічному розвитку країни. The publication examines the formation of the intellectual elite in the Republic of Singapore, which helps the country to develop and move forward in the global competitive environment. The focus on intellectual capital contributes to the country's continuous the country's continuous and diverse development.
Опис
Ключові слова
інтелектуальна еліта, Республіка Сингапур, система освіти, intellectual elite, Republic of Singapore, education system
Цитування
Чихаріна К. І. Розв’язання проблеми формування інтелектуальної еліти в Сингапурі / К. І. Чихаріна // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 162–164.