РОЗРОБКА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ 10 КЛАСІВ ОСНОВ ВЕБ-ДИЗАЙНУ

dc.contributor.authorПоліщук, Л. А.
dc.date.accessioned2024-02-16T10:17:01Z
dc.date.available2024-02-16T10:17:01Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі узагальнено досвід навчання веб-дизайну у закладах освіти, уточнено особливості використання дидактичних матеріалів для навчання вибіркового модуля «Веб технології» для учнів профільної школи, здійснено аналіз дидактичного і методичного забезпечення. Розроблено набір практичних завдань для навчання школярів 10 класу основ веб-дизайну. Для перевірки знань школярів з вибіркового модуля розроблено 20 завдань у тестовій формі. The qualification work summarises the experience of teaching web design in educational institutions, specifies the peculiarities of using didactic materials for teaching the elective module "Web Technologies" for students of a specialised school, and analyses the didactic and methodological support. A set of practical tasks for teaching 10th grade students the basics of web design has been developed. To test students' knowledge of the elective module, 20 tasks in test form were developed.
dc.identifier.citationПоліщук Л. А. Розробка дидактичних матеріалів для навчання школярів 10 класів основ веб-дизайну : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.09 Середня освіта (Інформатика) / Л. А. Поліщук ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 70 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13965
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectвеб-дизайн
dc.subjectвибірковий модуль
dc.subjectпрофільна школа
dc.subjectweb design
dc.subjectelective module
dc.subjectspecialised school
dc.titleРОЗРОБКА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ 10 КЛАСІВ ОСНОВ ВЕБ-ДИЗАЙНУ
dc.title.alternativeDEVELOPMENT OF DIDACTIC MATERIALS FOR TEACHING FOR 10TH GRADE STUDENTS IN THE BASICS OF WEB DESIGN
dc.typeOther
Файли
Колекції