РОЗРОБКА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ 10 КЛАСІВ ОСНОВ ВЕБ-ДИЗАЙНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі узагальнено досвід навчання веб-дизайну у закладах освіти, уточнено особливості використання дидактичних матеріалів для навчання вибіркового модуля «Веб технології» для учнів профільної школи, здійснено аналіз дидактичного і методичного забезпечення. Розроблено набір практичних завдань для навчання школярів 10 класу основ веб-дизайну. Для перевірки знань школярів з вибіркового модуля розроблено 20 завдань у тестовій формі. The qualification work summarises the experience of teaching web design in educational institutions, specifies the peculiarities of using didactic materials for teaching the elective module "Web Technologies" for students of a specialised school, and analyses the didactic and methodological support. A set of practical tasks for teaching 10th grade students the basics of web design has been developed. To test students' knowledge of the elective module, 20 tasks in test form were developed.
Опис
Ключові слова
веб-дизайн, вибірковий модуль, профільна школа, web design, elective module, specialised school
Цитування
Поліщук Л. А. Розробка дидактичних матеріалів для навчання школярів 10 класів основ веб-дизайну : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.09 Середня освіта (Інформатика) / Л. А. Поліщук ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 70 с. : іл., табл. + дод.
Колекції