Проблемы усовершенствования частноправовых механизмов осуществления права на договорное регулирование семейных отношений

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Київський регіональний центр Національної академії правових наук України, Всеукраїнська громадська організація «Асоціація цивілістів України»
Анотація
Автор рассматривает проблемы усовершенствования частноправовых механизмов осуществления права на договорное регулирование семейных отношений. Автор розглядає проблеми удосконалення приватноправових механізмів здійснення права на договірне регулювання сімейних відносин. The author examines the problems of improving private law mechanisms for exercising the right to contractual regulation of family relations.
Опис
Ключові слова
договірне регулювання, нормативне регулювання, сімейний договір, договорное регулирование, нормативное регулирование, семейный договор, contractual regulation, regulation, family contract
Цитування
Пономаренко О. М. Проблемы усовершенствования частноправовых механизмов осуществления права на договорное регулирование семейных отношений / О. М. Пономаренко // Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту цивільних прав : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. Чингісхана Нуфатовича Азимова, Харків, 16 груд. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого [та ін.]. – Харків, 2016. – С. 121-129.