Розвиток емоційного інтелекту як психолого-педагогічна проблема

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-10-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки «СПЕЙСТАЙМ»; Науково-освітній центр «Science Study Service», Київ
Анотація
В тезах розглянуто проблему розвитку емоційного інтелекту. Аналіз міжнародного досвіду формування емоційного інтелекту, дані літературних джерел дозволяють сформулювати певні рекомендації щодо підвищення рівня емоційного інтелекту. В тезисах рассмотрена проблема развития эмоционального интеллекта. Анализ международного опыта формирования эмоционального интеллекта, литературных источников позволяют сформулировать определенные рекомендации по повышение уровня эмоционального интеллекта. The problem of development of emotional intelligence is considered. Analysis of international experience in the formation of emotional intelligence, data literature sources allow to formulate certain recommendations on increase the level of emotional intelligence.
Опис
Ключові слова
емоційний інтелект, емоції, емпатія, програма СЕЕН, эмоциональный интеллект, эмоции, эмпатия, программа СЕЕН, emotional intelligence, emotions, empathy, SEEN program
Цитування
Філатова Л. С. Розвиток емоційного інтелекту як психолого-педагогічна проблема / Л. С. Філатова , О. С. Філатова // SCIENCE AND STUDY 2021 : матеріали ІІІ Міжнар. форуму науковців та дослідників, Київ, 1 жовт. 2021 р. / Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки «СПЕЙСТАЙМ» та ін. – Київ : СПЕЙСТАЙМ, 2021. – С. 176–180.